Även trafficking borde ingå i CSR-kriterierna

Trafficking borde vara lika naturligt som andra hållbarhetsfrågor i riskanalysen för företags CSR-policy. Speciellt företag med många utlandsresor borde ha en speciell policy kring sexköp.

 

– Tjugo procent av de svenskar som köper sex utomlands gör det på en tjänsteresa. Svenska företag skulle kunna göra skillnad genom att ta aktivt avstånd mot prostitution, säger Malin Roux Johansson, grundare och verksamhets­ansvarig på Realstars.

 

Trafficking kan bearbetas av medvetenhet

Realstars är en ideell organisation som sedan 2010 arbetar för att avskaffa sexhandel i Europa. Undersökningar har visat att bara ett fåtal stora företag har med trafficking i CSR-arbetet.

– Vi har därför startat initiativet ”Business against ­trafficking” för att medvetandegöra företagen om denna viktiga fråga. Med både stöd och utbildning hjälper vi dem att inkludera sexköp i sin CSR-policy.

 

Medvetna hotell kan minska risken

Ett exempel är hotellbranschen som de jobbar mycket med då det är en miljö där sexköp kan förekomma. Att öka medvetenheten där kan främja ytterligare en motståndskraft.

– Allt fler hotell går med i vår satsning ”Fair sex-hotel” och arbetar aktivt mot att sexköp inte ska förekomma på deras hotell.

 

Vi kan göra skillnad

Andra typer av företag som kan göra stor skillnad är ­reseföretag och kreditkortsföretag. Sexhandeln sker till stor del på de numera nätbaserade bordellerna. Eskort­annonsera betalas ofta med betalkort trots att det finns ­misstanke om att brott som koppleri och människohandel sker via sajterna.