CSR – en fråga om samhällsansvar

CSR, Corporate Social Responsibility, har blivit ett allt viktigare verktyg för att organisera och bedriva verksamheter, inte minst för att kunder och samhället förväntar sig att företag agerar ansvarsfullt.

 

CSR blir allt viktigare i samhället menar Marianne Bogle. Foto: Ingela Bjurenborg

Marianne Bogle
Generalsekreterare på CSR Sweden
Foto: Ingela Bjurenborg

 

 

Vad som är ansvarsfullt sett ur ett CSR-perspektiv har framförallt en vedertagen definition, nämligen EU-kommissionens bestämning som etablerades i början av 2000-talet. Den säger att ansvarsfulla företag tar ansvar för sin påverkan i det samhälle där man verkar.

 

CSR har en viktig samhällsroll

– CSR handlar om att strategiskt och systematiskt driva sin verksamhet på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Detta för att skapa långsiktig, ekonomisk lönsamhet, även för samhället i stort, säger Marianne Bogle, generalsekreterare på CSR Sweden.

Vad det rent konkret innebär skiljer sig från företag till företag. Dels beroende på det samhälle man verkar i, samt den verksamhet som bedrivs. Det kan lika gärna handla om att säkerställa att lagar och regler efterlevs men också att se till att medarbetare mår bra och utvecklas.

 

Långsiktig lönsamhet

Företag måste därför känna sin affärsmodell utan och innan och genom den identifiera vilken påverkansgrad man har, och genom den också förbättringsmöjligheter.

– Att ha en CSR-strategi är inget lagstadgat krav. Vi ser dock att verksamheter med ett framgångsrikt CSR-arbete både är attraktiva arbetsgivare och många gånger lönsamma som företag. Långsiktig lönsamhet, vilket är alla företags högst ställda mål, skapas bara genom hållbar resursförbrukning. Det kräver ett medvetet förhållningssätt till det samhälle man verkar i, säger Marianne Bogle.

 

Ansvarsfrågan är viktigare än någonsin

Att ansvarsfrågan blivit så viktig är ett resultat av den förskjutning vi ser och sett mellan den privata och den offentliga sektorn. Cirka 80 procent av Sveriges BNP kommer idag från privata företag. Detta gör att staten inte längre kan ses som ensamt agendasättande i ett samhälle.

– När begreppet CSR myntades för 20-30 år sedan var kanske den största drivkraften hos företagen en rädsla att bli avslöjad som skurk. Idag ser vi ett annat fokus; företag inser att de allra bästa affärsidéerna bygger på hållbarhet och samhällsansvar. Att ta ansvar för sin påverkan kan vara en utmaning i svaga styrsystem. Men samtidigt kan företag också vara en enorm positiv kraft, avslutar Marianne Bogle.