Förr var företagen rädda att bli avslöjade som dåliga, så är det inte med CSR idag

CSR, Corporate Social Responsibility, har på senare år blivit ett allt viktigare verktyg. Både för att organisera och bedriva verksamheter; och inte minst för att kunder och samhället i stort förväntar sig att företag agerar ansvarsfullt.

 

Vad som är ansvarsfullt sett ur ett CSR-perspektiv har framförallt en vedertagen definition, nämligen EU-kommissionens bestämning som etablerades i början av 2000-talet. Den säger att ansvarsfulla företag tar ansvar för sin påverkan i det samhälle där man verkar. Det kan handla om att säkerställa att lagen efterlevs vilket kan vara en utmaning i svaga styrsystem, företag kan också vara en enorm positiv kraft dels med innovationer och kring arbetsmarknadsfrågorna. Att ha ett jobb, en inkomst, en möjlighet att bidra är bland det mest centrala behovet vi som människor har.

 

Viktig samhällsroll

– Vad CSR handlar om är att som företag, strategiskt och systematiskt, driva sin verksamhet på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. Det för att skapa långsiktig, ekonomisk lönsamhet, inte bara för företaget utan också samhället i stort säger Marianne Bogle, generalsekreterare på CSR Sweden.

Vad det rent konkret innebär skiljer sig från företag till företag. Dels beroende på det samhälle man verkar i, men också vilken sorts verksamhet som bedrivs.

 

CSR för långsiktig lönsamhet

Det gäller därför för företag att känna sin affärsmodell utan och innan. Genom den kan de identifiera vilken påverkansgrad man har, och genom den också förbättringsmöjligheter.

– Att ha en CSR-strategi är inget lagstadgat krav. Men vi ser att verksamheter med ett framgångsrikt CSR-arbete både är attraktiva som arbetsgivare och många gånger lönsamma som företag. Långsiktig lönsamhet, vilket är alla företags högst ställda mål, skapas bara genom hållbar resursförbrukning. Det kräver ett medvetet förhållningssätt till det samhälle man verkar i, säger Marianne Bogle.

Att ansvarsfrågan blivit så viktig är ett resultat av den förskjutning vi ser och sett mellan den privata och den offentliga sektorn. Cirka 80 procent av Sveriges BNP kommer idag från privata företag. Det gör att staten inte längre kan ses som ensamt agendasättande i ett samhälle.

– När begreppet CSR myntades för 20-30 år sedan var kanske den största drivkraften hos företagen en rädsla att bli avslöjad som dålig, och skurk. Idag ser vi ett annat fokus; företag inser att de allra bästa affärsidéerna bygger på hållbarhet och man ser sitt samhällsansvar på ett helt annat sätt. Man vill helt enkelt agera hållbart.