Bistånd behöver mer utrymme

Anpassade lokaler underlättar insatser för människor i behov av biståndsmaterial. Human Bridge har nu mer plats att utveckla verksamheten.

 

Sedan starten av Human Bridge 2001 har mer än tretusen biståndssändningar lastats ut från deras lokaler i Holsbybrunn, Vetlanda. Mottagare i ett drygt 20-tal länder får årligen ta emot nödvändig och, i många fall, livsavgörande utrustning.

 

”Volymerna av bistånd har dessutom ständigt ökat”

 

De hanterar enorma volymer av sjukvårdsmaterial, kläder och skor samt katastrofmaterial. Volymerna har dessutom ständigt ökat och lokalerna räcker inte längre till för den mängd som hanteras.

 

Utrymmet för bistånd behöver växa

I augusti 2016 förvärvade Human Bridge den väsentligt större grannfastigheten till huvuddepån. Efter en genomgående anpassning av lokalerna har nu verksamheten fullständiga kedja. De har nu möjlighet att se till så att all utlastning av biståndsmaterial börjat ske därifrån.

– De nya lokalerna underlättar väldigt mycket för oss i det dagliga arbetet, vilket gör att vi kan höja kvaliteten ytterligare på våra sändningar av bistånd, säger Annika Ekholm Fröding.

Annika Ekholm Fröding är chef för sjukvårds- och biståndsmaterialet på Human Bridge.

 

En bättre arbetsmiljö skapar bättre effektivitet

Större och mer anpassade lokaler för in- och utlastning ger en bättre arbetsmiljö. Därmed skapas ökad effektivitet och ännu bättre möjligheter för Human Bridge att utföra insatser för människa och miljö.