Asylrättens kärna

Människor flyr av olika anledningar. Det kan vara krig, förföljelse på grund av politiska åsikter, religion, sexuell läggning, tvångsgifte, tvångsrekrytering eller könsstympning.

Möjligheten och rätten att fly är central och måste slås vakt om. Rätten att söka asyl är formulerad både i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och i flyktingkonventionen.

Mänskliga rättigheter är något som alltid har varit centralt

– Mänskliga rättigheter är något som alltid har varit centralt för Sverige och vår utrikespolitik. Därför är det väldigt problematiskt när det kommer förslag som börjar ifrågasätta våra grundläggande delar, som rätten att söka asyl, menar Erica Molin på Sweref.

Ett exempel är att människor på flykt inte ska ha möjlighet att komma till Europa för att söka asyl, de ska istället göra det utanför Europa. Ett annat är de diskussioner och förhandlingar som pågår inom EU om ett nytt gemensamt asylsystem.

– Grundtanken är bra, men det finns delar av förslagen som riskerar att inte leva upp till de grundläggande möjligheterna att söka asyl.

mänskliga rättigheter
Foto: Unsplash

Hur vill vi ha det?

Vi måste vara medvetna att om vi börjar kompromissa med våra grundläggande mänskliga rättigheter är det ett stort avsteg från vad vi i Sverige står för.

– Beslut vi fattar nu är avgörande för vilket samhälle vi vill ha i framtiden. Därför måste vi stå upp och försvara våra kärnvärden!