Ideella organisationer är beroende av hållbarhet

Ideella och goda syften med verksamheten räcker idag inte för att kvalificera i dagens samhälle. Det krävs även en hållbar organisation som inger trovärdighet.

 

Det konstaterar hållbarhetstrategerna Markus Håkansson och Julia Höglund på Grant Thornton som jobbar med både privata och ideella organisationer.

– Idag har stora delar av det privata näringslivet förstått värdet av en genomarbetad hållbarhetsstrategi. Strategin ska innefatta både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Därigenom har de kommit ikapp de ideella organisationernas försprång när det gäller trovärdighet och förtroende, förklarar Markus Håkansson.

 

Ideella organisationer måste vara försiktiga

Samtidigt har ett par större ideella välgörenhetsorganisationer drabbats av skandaler som sänkt inte bara deras eget trovärdighet utan även påverkat andras.

– Så den typen av organisationer jobbar lite i motvind i dag, både på grund av skandalerna och för att man inte ligger i fas med den egna organisationens hållbarhetsprofil, konstaterar Julia Höglund.

 

Starka varumärken beroende av hållbarhetsarbetet

Alla typer av organisationer behöver se kopplingen mellan ett starkt varumärke och ett trovärdigt hållbarhetsarbete. Även ett mycket starkt varumärke kan raseras på kort tid om man agerar på ett sätt som gör intressenterna besvikna.

– Det gäller att integrera hållbarhet i organisationen, från ledningsgruppen ut till varje enskild anställd. Det ska sitta i ryggmärgen att alltid agera hållbart, förklarar Markus Håkansson.

 

4 på tegelvägg. Foto: Unsplash
Ta till dig av de fyra tipsen och håll utkik efter de fyra varningstecknena – en bra grund för att främja hållbarhet i organisationen. Foto: Unsplash

 

Fyra tips mot hållbarhet:

  1. Hitta ett strukturerat sätt att inleda en dialog med intressenterna och lyssna aktivt på hur de ser på organisationen och vilka deras behov är.
  2. Analysera organisationen i ett framtidsperspektiv kopplat till FN:s Agenda 2030 – hur kan den egna organisationen passa in och bidra?
  3. Gör en ingående omvärldsanalys på hur liknande organisationer hanterar olika frågor och vilka frågor de lyfter som viktiga. Hämta inspiration från näringslivet.
  4. Hitta sätt att analysera vilka beslut som tas i organisationen. Gruppera dem och se till att ta tag i de frågor som är mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Fyra varningstecken på låg hållbarhet:

  1. Många långtidssjukskrivna
  2. Stort CO2-avtryck
  3. Val av leverantörer som missköter sig
  4. Tapp i medlemsantal och gåvor

 

I Almedalen diskuteras vem som äger sanningen

Under Almedalsveckan kommer Grant Thornton bland annat arrangera en paneldebatt med fokus på just hur civilsamhället, där de ideella organisationerna ingår, hanterar hållbarhetsfrågor. Det övergripande temat är:

Folkbildning, propaganda eller desinformation – vilken roll tar civilsamhället i miljödebatten?

För givare är det viktigt att de kan lita på informationen från den organisation de ger pengar till så pengarna inte bidrar till exempelvis miljöförstöring parallellt med det goda som organisationen utför.

– Ärlighet och transparens blir därför nyckelbegrepp, inte minst inom hållbarhetsarbetet, även för ideella organisationer. Vi kommer bland annat diskutera vem som äger sanningen samt folkbildningens roll och hoppas att många kommer vilja diskutera dessa viktiga frågor med oss där, avslutar Julia Höglund.