Vad vet du om filantropi?

Filantropi, alltså att ge pengar som då oftast går till forskning och utbildning men utan några krav på motprestation från mottagaren ökar. Den här viljan att dela med dig är något som har ökat i stort sett över hela världen.

 

Filantropi är förutsättningslöst

Pontus Braunerhjelm är professor i nationalekonomi och har under lång tid studerat filantrop. Han berättar att det allt större engagemanget för filantropi i Sverige är något vi blivit inspirerade av från USA. När det handlar om den storskaliga filantropin har ett flertal av de allra mest förmögna amerikanerna skrivit under The Giving Pledge. Detta handlar om att de tagit beslutet att ge bort det mesta av sina tillgångar till välgörenhet. En anledning till utvecklingen är enligt Pontus Braunerhjelm att många superrika insett att det finns stora samhällsutmaningar. Utmaningar där deras pengar kan ha stor betydelse för att hitta lösningar. Dessutom finns viljan att ge tillbaka samhället.

”Många har tjänat pengar på att utmana etablerade sätt att göra något på i näringslivet.”

Vad gäller flera yngre entreprenörer som är förmögna är det många som har tjänat pengar på att utmana etablerade sätt att göra något på i näringslivet. När de donerar pengar vill de vanligtvis bidra till att hitta nya och effektivare sätt för att lösa problem.

– I Sverige är insatserna som filantroper finansierar ofta komplement till det som finansieras av offentliga sektorn. Men det viktigaste bidraget kan ofta vara att introducera nya sätt att lösa samhällsutmaningar på, säger Pontus Braunerhjelm.

 

Gränserna mellan filantropin och Corporate Social Responsibility (CSR)

Ett annat växande fenomen är CSR, där företag engagerar sig i välgörande ändamål, men då som ett verktyg för att skapa en mer positiv attityd gentemot företaget.

Gränsdragningen mellan vad som är filantropi och CSR har blivit mindre tydlig. Det har tillkommit nya former där gränserna inte är glasklara och det finns en del olika definitioner av vad som ska ses som filantropi eller ej.  Men vad får då människor ut av att donera sina pengar till välgörenhet och andra goda syften?

– Hjärnscanning visar att när människor ger bort pengar till välgörenhet stimuleras belöningscentrum i hjärnan och personen känner sig väl till mods, påpekar Pontus Braunerhjelm.

 

Pontus BraunerhjelmPontus Braunerhjelm
Professor i nationalekonomi och studerar filantropi
Foto: Entreprenörskapsforum